Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Fotokonst » Fotokonst 3-Uförande

Fotokonst 3-Uförande

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FO08
Namn: Fotokonst 3-Uförande
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan visa mognad genom att få mera ansvar
• behärskar ett abstrakt tänkande
• behärskar självständigt arbete
• klarar av att handledas virtuellt
• klarar av att hantera projektets ekonomiska aspekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen