Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Fotokonst » Fotokonst 3-Planering

Fotokonst 3-Planering

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FO07
Namn: Fotokonst 3-Planering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fotokonst 2-Utställning
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• har utvecklat en personlig och unik stil och kan använda sig av den vid planering av nytt projekt
• kan planera större projekt med mindre handledning och mera eget ansvar
• kan dokumentera sin arbetsprocess i text och bild
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen