Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Analys » Portfoliosamtal 2

Portfoliosamtal 2

Utfšrandeplaner
Kod: MK13AN06
Namn: Portfoliosamtal 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• tar ansvar för sin egen utbildning och överenskomna tillvägagångssätt
• har förmågan att uttrycka sig verbalt och visuellt angående konstens tradition
• lär sig presentera sina ideer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen