Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Bildjournalistik » Bildjournalistik 3-Publikation

Bildjournalistik 3-Publikation

Utfšrandeplaner
Kod: MK13BI08
Namn: Bildjournalistik 3-Publikation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• har kännedom om processen planering-utförande-publikation och kan visualisera såväl egna som andras dokumentära idéer
• har erfarenhet av samarbete mellan journalistisk bild- och textproduktion
• har uppdaterat sin dokumentära portfolio
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen