Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Bildjournalistik » Bildjournalistik 3-Utförande

Bildjournalistik 3-Utförande

Utfšrandeplaner
Kod: MK13BI07
Namn: Bildjournalistik 3-Utförande
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bildjournalistik 3-Planering
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• har erfarenhet av att producera omfattande dokumentära bildserier
• har fördjupat sig i journalistiskt uttryck
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen