Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Bildjournalistik » Bildjournalistik 3-Planering

Bildjournalistik 3-Planering

Utfšrandeplaner
Kod: MK13BI06
Namn: Bildjournalistik 3-Planering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bildjournalistik 2-Publikation
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• har ytterligare utvecklat och fördjupat sitt egna dokumentära bildspråk
• kan visualisera egna och andras journalistiska intentioner
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen