Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Fotokonst » Fotoprojekt 1

Fotoprojekt 1

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FO06
Namn: Fotoprojekt 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• lär sig grunderna i projektarbete med utomstående part
• lär sig planera och utföra ett visuellt projekt med utomstående beställare
• lär sig grunderna i kommunikation med kund
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen