Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Analys » Kreativt skrivande

Kreativt skrivande

Utfšrandeplaner
Kod: MK13AN05
Namn: Kreativt skrivande
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt
• har förmågan att kommunicera kring sin egen position inom konstfältet
• behärskar ett abstrakt tänkande
• kan samla, kombinera och analysera data och intryck på ett kreativt sätt
• kan skriva egna texter, analysera och bedöma andras texter inom kunskapsområdet fotografi
• har utvecklat såväl den litterära gestaltningsförmågan som det berättartekniska kunnandet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen