Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Teknik » Grunderna i ljudeditering

Grunderna i ljudeditering

Utfšrandeplaner
Kod: MK13TE09
Namn: Grunderna i ljudeditering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• lär sig grunderna i ljudeditering
• lär sig grunderna i ljudinspelning
• lär sig potentialet med ljudanvändning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen