Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Analys » Portfoliosamtal 1

Portfoliosamtal 1

Utfšrandeplaner
Kod: MK13AN04
Namn: Portfoliosamtal 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• kan dokumentera sin utveckling
• är kapabel att utvärdera sitt eget och andras arbete
• kan hitta för sig själv lämpliga arbetsmetoder
• känner till utbildningens värdegrund
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen