Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Bildjournalistik » Bildjournalistik 2-Publikation

Bildjournalistik 2-Publikation

Utfšrandeplaner
Kod: MK13BI05
Namn: Bildjournalistik 2-Publikation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bildjournalistik 2-Utförande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• har erfarenhet av bildproduktion för publicering
• har kännedom om kontextens inverkan på det visuella innehållet
• kan sammanställa dokumentära bilder i portfolioformat
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen