Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Bildjournalistik » Bildjournalistik 2-Utförande

Bildjournalistik 2-Utförande

Utfšrandeplaner
Kod: MK13BI04
Namn: Bildjournalistik 2-Utförande
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bildjournalistik 2-Planering
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan självständigt genomföra/förverkliga en bildjournalistisk helhet
• har erfarenhet av samarbete med media
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen