Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Bildjournalistik » Bildjournalistik 2-Planering

Bildjournalistik 2-Planering

Utfšrandeplaner
Kod: MK13BI03
Namn: Bildjournalistik 2-Planering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bildjournalistik 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• har fördjupat sitt eget dokumentära bildspråk
• känner till förhållandet kontext, bild och text
• kan självständigt planera en bildjournalistisk helhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen