Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Teknik » Digitalbildbehandling 2

Digitalbildbehandling 2

Utfšrandeplaner
Kod: MK13TE07
Namn: Digitalbildbehandling 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studernanden
• har fördjupade kunskaper i kedjan digitalkamera/filmskanner-bildbehandlingsprogram-utskrift
• kan efter kursen självständigt utöka sitt kunnande i digital bildbehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen