Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Bildjournalistik » Kontaktfotografering

Kontaktfotografering

Utfšrandeplaner
Kod: MK13BI02
Namn: Kontaktfotografering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• har erfarenhet av kontaktskapande
• kan möta såväl modeller och uppdragsgivare
• har fördjupat sig i fotografiets potential som kommunikationsmedel
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen