Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Teknik » Grafisk formgivning 1

Grafisk formgivning 1

Utfšrandeplaner
Kod: MK13TE06
Namn: Grafisk formgivning 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studernaden
• behärskar grunderna i tvådimensionell grafisk formgivning
• kan planera enkla webbsidor
• har grundläggande kunskaper i marknadsföring
• känner till hur man skriver ansökningar
• behärskar grunderna i för grafisk formgivning lämpliga dataprogram
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen