Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Analys » Fotohistoria 2

Fotohistoria 2

Utfšrandeplaner
Kod: MK13AN03
Namn: Fotohistoria 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• känner till den elementära fotohistorian från och med 1900 och till början av 1980-talet
• kan ge en överblick av den internationella och nationella konstscenen
• kan se sammanhang och beröringspunkter inom den västerländska konsttraditionen
• har utvecklat en förståelse gällande innehåll, form och uttryck
• har förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen