Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Fotokonst » Fotokonst 2-Utställning

Fotokonst 2-Utställning

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FO05
Namn: Fotokonst 2-Utställning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fotokonst 2-Utförande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan analysera sin egen produktion
• kan diskutera sin egen och om andras produktion
• uppdaterar sin CV och sin visningsportfolio
• lär sig grunderna i att hänga en utställning, hantera pressen, organisera allt praktiskt runt vernissage.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen