Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Fotokonst » Fotokonst 2-Uförande

Fotokonst 2-Uförande

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FO04
Namn: Fotokonst 2-Uförande
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fotokonst 2-Planering
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan definiera en visuell kultur och utmaningarna inom området
• klarar av att arbeta mera självständigt och att utföra ett större visuellt projekt
• kan kommunicera med handledare och lärare via virtuell plattform
• kan presentera halvfärdiga projekt och motivera sina val
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen