Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Fotokonst » Fotokonst 2-Planering

Fotokonst 2-Planering

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FO03
Namn: Fotokonst 2-Planering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fotokonst 1-Utförande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan dokumentera sin arbetsprocess (i text)
• kan hitta fungerande arbetsmetoder som lämpar sig för självständigt arbete
• kan föra en kommunikation i olika situationer inom sin egen bransch
• kan planera ett medelstort visuellt projekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen