Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Fotokonst » Fotokonst 1-Utförande

Fotokonst 1-Utförande

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FO02
Namn: Fotokonst 1-Utförande
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Fotokonst 1-Planering
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• har påbörjat utvecklingen mot en identitet som fotokonstnär eller som en kreativ aktör
• känner till olika monteringstekniker
• kan utföra ett enkelt visuellt projekt
• kan grunderna i att utvärdera sin egna bilder
• påbörjar byggande av sin visningsportfolio
• gör sin första cv
• förstår att framtida möjligheter till överlevnad och ett gott liv är beroende av ett hållbart nyttjande av natur, människor och miljö
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen