Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Fotokonst » Fotokonst 1-Planering

Fotokonst 1-Planering

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FO01
Namn: Fotokonst 1-Planering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• förstår behovet av att utveckla ett personligt uttryck och lär sig grunderna i att dokumentera sin process.
• har påbörjat utvecklingen mot en identitet som fotokonstnär eller som en kreativ aktör
• lär sig planera ett enkelt visuellt projekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen