Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Teknik » Fototryck

Fototryck

Utfšrandeplaner
Kod: MK13TE03
Namn: Fototryck
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• lär sig traditionella tryckmetoder som stimulerar samarbete mellan hand hjärna.
• bekantar sig med tryckmetoder som inte mera används av den breda massan.
• tränar att översätta objektet framför kameran till en mera stiliserad avbildning på en 2-dim yta.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen