Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Analys » Fotohistoria 1

Fotohistoria 1

Utfšrandeplaner
Kod: MK13AN02
Namn: Fotohistoria 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• behärskar ett abstrakt tänkande
• är bekanta med fotohistoria från och med 1839 till början av 1900
• känner till och kan definiera konsthistoriens tradition, konstbegrepp och stilbegrepp med fokus på den äldre konsthistorien
• kan tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet verbalt, skriftligt eller visuellt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen