Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Analys » Bildanalys

Bildanalys

Utfšrandeplaner
Kod: MK13AN01
Namn: Bildanalys
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• har insikt i bildkommunikation och bildretorik
• kan sända och tolka visuella budskap
• behärskar olika modeller för bildanalys
• kan olika verktyg för bildkommunikation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen