Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Bildjournalistik » Bildjournalistik 1

Bildjournalistik 1

Utfšrandeplaner
Kod: MK13BI01
Namn: Bildjournalistik 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• känner till journalistikens grunder
• kan producera dokumentärt bildmaterial
• känner till de olika genren inom bildjournalistik
• har bekantat sig med mediabranschen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen