Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Teknik » Bildkomposition

Bildkomposition

Utfšrandeplaner
Kod: MK13TE02
Namn: Bildkomposition
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• behärskar bildkonstruktion och grundläggande kompositionsteori
-horisont och djup i bilden
-motiv och bakgrund
-proportion och jämvikt
-kontur, yta och form
-rörelse
-helbild-närbild
-varierande bildstorlek
-gyllene snittet
-harmoni/disharmoni
-komposition i serier och rum
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen