Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Teknik

Teknik

Utfšrandeplaner
Kod: MK13TE
Namn: Teknik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 15    År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
• kan se och analysera färg, ljus och skugga
• behärskar grunderna i färglära
• kan tillämpa färglära
• kan grunderna i teckning
• kan skissa egna idéer
• kan tolka omgivningen via färg- och form
•behärskar bildkonstruktion och grundläggande kompositionsteori
•horisont och djup i bilden
•motiv och bakgrund
•proportion och jämvikt
•kontur, yta och form
•rörelse
•helbild-närbild
•varierande bildstorlek
•gyllene snittet
•harmoni/disharmoni
•komposition i serier och rum
• lär sig traditionella tryckmetoder som stimulerar samarbete mellan hand hjärna.
• bekantar sig med tryckmetoder som inte mera används av den breda massan.
• tränar att översätta objektet framför kameran till en mera stiliserad avbildning på en 2-dim yta.
• behärskar ett fördjupat arbetssätt i studion
• kan avancerad ljussättning i studio och i andra miljöer
• behärskar produkt- och porträttfotografering
• kan grunderna i interiörfotografering
• kan konstruera bilder i studiomiljö
• kan uttrycka sig och transformera det till ett medium
• känner till lämpliga företagsformer och praxis inom sitt gebit
• lär sig grunderna i ljudeditering
• lär sig grunderna i ljudinspelning
• lär sig potentialet med ljudanvändning
• lär sig hantera en digital kamera
• lär sig grunderna i filmeditering
• lär sig grunderna i filmberättandet
• har fördjupade kunskaper i kedjan digitalkamera/filmskanner-bildbehandlingsprogram-utskrift
• kan efter kursen självständigt utöka sitt kunnande i digital bildbehandling
• behärskar grunderna i tvådimensionell grafisk formgivning
• kan planera enkla webbsidor
• har grundläggande kunskaper i marknadsföring
• känner till hur man skriver ansökningar
• behärskar grunderna i för grafisk formgivning lämpliga dataprogram
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen