Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Analys

Analys

Utfšrandeplaner
Kod: MK10AN
Namn: Analys
SP totalt: 39
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 3    År 3: 9    År 4: 21    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
• har insikt i bildkommunikation och bildretorik
• kan sända och tolka visuella budskap
• behärskar olika modeller för bildanalys
• kan olika verktyg för bildkommunikation
• behärskar ett abstrakt tänkande
• är bekanta med fotohistoria från och med 1839 till början av 1900
• känner till och kan definiera konsthistoriens tradition, konstbegrepp och stilbegrepp med fokus på den äldre konsthistorien
• kan tolka och identifiera det övergripande konsthistoriska materialet verbalt, skriftligt eller visuellt
• känner till den elementära fotohistorian från och med 1900 och till början av 1980-talet
• kan ge en överblick av den internationella och nationella konstscenen
• kan se sammanhang och beröringspunkter inom den västerländska konsttraditionen
• har utvecklat en förståelse gällande innehåll, form och uttryck
• har förmågan att i grupp och individuellt göra en tolkning av konstnärliga uttryck och dess koppling till tid och rum
• tar ansvar för sin egen utbildning och överenskomna tillvägagångssätt
• har förmågan att uttrycka sig verbalt och visuellt angående konstens tradition
• lär sig presentera sina ideer
• är förtrogen med väsentlig branschlitteratur
• lär sig under kursen att slipa sitt språk - muntliga och skriftliga - så studeranden kan presentera sitt konstnärliga arbete
• kan självständigt producera en visuell helhet
• kan försvara sitt examensarbete vid alla seminarier och samtidigt ta till sig kommentarer
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen