Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Bildjournalistik

Bildjournalistik

Utfšrandeplaner
Kod: MK13BI
Namn: Bildjournalistik
SP totalt: 39
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 15    År 3: 12    År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• har kännedom om processen planering-utförande-publikation och kan visualisera såväl egna som andras dokumentära idéer
• har erfarenhet av bildproduktion för publicering
• har kännedom om kontextens inverkan på det visuella innehållet
• kan sammanställa dokumentära bilder i portfolioformat
• har erfarenhet av samarbete mellan journalistisk bild- och textproduktion
• har uppdaterat sin dokumentära portfolio
• kan självständigt planera, genomföra och presentera omfattande fotografiskt arbete med dokumentär grund
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen