Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Mediakultur » Yrkesstudier, Fotografering » Fotokonst

Fotokonst

Utfšrandeplaner
Kod: MK13FO
Namn: Fotokonst
SP totalt: 45
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 12    År 3: 15    År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• förstår behovet av att utveckla ett personligt uttryck och lär sig grunderna i att dokumentera sin process.
• kan hitta fungerande arbetsmetoder som lämpar sig för självständigt arbete
• kan föra en kommunikation i olika situationer inom sin egen bransch
• kan analysera sin egen produktion
• kan planera och utföra alla delar i en utställning
• behärskar kommunikation med press
• klarar av att presentera, analysera och förbättra sin produktion
• har en färdig representativ visningsportfolio och en välgjord CV
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Mediakultur
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen