Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Rörelse 2

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Rörelse 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan utnyttja kroppen som ett mångsidigt uttrycksmedel i det egna skapandet
- Har vidareutvecklat den akrobatiska förmågan
- Kan grunderna i stagefighting
- Har utvecklat färdigheter i nutidsdans
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen