Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Grundstudier » Gemensamma yrkeshögskolestudier » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utfšrandeplaner
Kod: UONB10FM01
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Kompetenser motsvarande:
Gemensamma studier i växtodling 35 sp
Lantbruk 25 sp
Praktik I 10 sp
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till grunderna i vetenskapsteori och kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.

Studerande klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder.

Studerande kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete

Studerande kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen