Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Grundstudier » Gemensamma yrkeshögskolestudier » Organisation och ledarskap

Organisation och ledarskap

Utfšrandeplaner
Kod: UONB10OL01
Namn: Organisation och ledarskap
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling

Lantbruk
Kursspecifika kompetenser: Studerande tillägnar sig en övergripande bild av hur olika typer av organisationer fungerar.

Studerande har grundläggande insikter i de begrepp, termer och verktyg som är centrala för analys och förståelse av olika organisationer.

Studerande känner till ledarskapets olika funktioner och ledningsformer i förhållande till individ, grupp och organisation.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen