Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Grundstudier » Gemensamma yrkeshögskolestudier » Fältmätning och GIS

Fältmätning och GIS

Utfšrandeplaner
Kod: LL10PF03
Namn: Fältmätning och GIS
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall kunna utföra insamling av lägesbunden information.

Studerande skall kunna producera geografisk information för branschspecifika tillämpningar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen