Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

 

Engelska

Utfšrandeplaner
Kod: YH10EN01
Namn: Engelska
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet.

Studerande har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur.

Studerande förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner till de relevanta verktygen därtill samt är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen