Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

 

Finska

Utfšrandeplaner
Kod: YH10FI01
Namn: Finska
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssitautioner på ett yrkesmässigt sätt, inbegripande en utvecklad förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter.

Studerande skall behärska den centrala terminologin inom sin bransch och skall kunna tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling.

Studerande skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal ochj skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms separat.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen