Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

 

Svenska

Utfšrandeplaner
Kod: YH10SV01
Namn: Svenska
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska på ett strukturerat och väl fungerande sätt.

Studerande skall vara medveten om olika vägar att söka information och kunna använda inhämtad information.

Studerande skall kunna använda referenssystem och känna till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande.

Studerande skall kunna använda relevant fackterminologi och kunna kommunicera muntligt och skriftligt inom lantbruks- och trädgårdsbranscherna.

Studerande skall kunna skriva vetenskapliga rapporter, använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen