Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Gemensamma yrkeshögskolestudier

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Gemensamma yrkeshögskolestudier
SP totalt: 21 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 3    År 3: 9    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Se kursspecifika förkunskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande uppnår för fortsatt framgångsrika yrkeshögskolestudier generellt inriktade kompetenser, som specificeras närmare som kursspecifika kompetenser inom studiehelheten.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen