Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Lantbruk » Lagring, hållbarhet, kvalitet och försäljning

Lagring, hållbarhet, kvalitet och försäljning

Utfšrandeplaner
Kod: ll12la04
Namn: Lagring, hållbarhet, kvalitet och försäljning
SP totalt: 4 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörihet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande har förståelse för fysiologi, hantering och teknologi för efterskördsperioden av lantbruksprodukter från skörd till konsumtion. Efter genomgången kurs skall studerande visa grundläggande kunskaper i biokemi, fysiologi och strukturer hos lantbruksprodukter som har betydelse för efterskördshantering och lagring. Studerande kan redogöra för olika tekniker i samband med distribution och lagring såsom torkning, konservering, nedkylning och reglering av luftfuktighet. Studerande kan bedöma hur olika faktorer före skörd, genetiskt material, liksom olika miljöfaktorer och hantering vid distribution och lagring inverkar på kvalitet och hållbarhet för odlade produkter. Studerande kan redogöra för olika kvalitetskriterier för produkter samt regleringar kring dessa. Studerande förstår produkters betydelse för människans hälsa och livsmedelssäkerhet. Studerande känner till reglering i lagar liksom frivilliga certifieringar rörande livsmedelssäkerhet, spårbarhet och produktionssystem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Lagringsfysiologi
Lagringsteknik
Torkning, konservering, nedkylning och reglering av luftfuktighet
Kvalitetskriterier
Småskalig livsmedelsförädling
Närproducerat och direktförsäljning
Livsmedelslagen
Kvalitets- och certifieringssystem

Förverkligande:

Närstudier 2 dagar, distansuppgifter på Moodle, projekt litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen