Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Botanik och ekosystemtjänster » Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster

Utfšrandeplaner
Kod: LL12BE02
Namn: Ekosystemtjänster
SP totalt: 3 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till innebörden i begreppet ekosystemtjänster och kan koppla ekosystemtjänster till agroekosystem.

Studerande kan beskriva huvuddragen i ekosystemens struktur och funktion och känner till hur agroekosystem fungerar till skillnad från naturliga ekosystem.

Studerande känner till principerna för ett hållbart utnyttjande av naturresurser.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Begreppet ekosystemtjänster
Ekosystemens struktur och funktion
Principerna för ett hållbart utnyttjande av naturresurser

Förverkligande:

Närstudier 1 dag, distansuppgifter i Moodle, projektuppgift, litteraturtentamen


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen