Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Lärdomsprov

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling

Botanik och ekosystemtjänster

Naturbrukets odlingsprocesser

Redovisning, företagsanalys och marknadsföring

Startande och övertagande av företag

Forskningsmetodik

Statistisk analys
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet. Studerande kan ansvara och redogöra för val av metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt. Studerande kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser. Studerande kan hantera komplexa problem inom sitt yrkeskompetensområde och arbeta logiskt och metodiskt. Studerande har en kritisk och analytisk förmåga och kan påvisa sin yrkeskompetens.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen