Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Valfria studier

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Valfria studier
SP totalt: 14 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
Studiehelhetsspecifika kompetenser: De valfria studierna avläggs och valideras utgående från yrkeshögskolans fastställda principer gällande nivå, omfattning och innehåll.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen