Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » PROFILERINGSSTUDIER » Övrig valbar profileringsstudie

Övrig valbar profileringsstudie

Utfšrandeplaner
Kod: LL12PR4
Namn: Övrig valbar profileringsstudie
SP totalt: 15 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling

Botanik och ekosystemtjänster

Naturbrukets odlingsprocesser

Redovisning, företagsanalys och marknadsföring

Startande och övertagande av företag

Investering och finansiering
Kursspecifika kompetenser: Studerande genomför en alternativ, individuell och i förväg godkänd profileringsstudie inom något av områdena:

- frilands- och växthusodling
- internationell växtproduktion
- biodling
- husdjursproduktion
- hästhållning
- djurhälsovård
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Enligt en separat godkänd individuell studieplan.


Förverkligande:

Ett större specialprojekt, enligt en i förväg godkänd plan, utförs i nära samarbete med näringslivskontakter.

Dessa övriga profileringsalternativ förutsätter ett pedagogiskt, innehållsmässigt, kompetensmässigt och ekonomiskt sett godtagbart genomförande i samarbete med näringslivskontakter och andra läroanstalter, vilket innebär att utbildningsprogrammet och utbildningsenheten separat tar ställning till individuella önskemål om alternativa profileringstudier.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen