Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » PROFILERINGSSTUDIER » Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Utfšrandeplaner
Kod: LL12PR3
Namn: Landsbygdsutveckling
SP totalt: 15 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling

Botanik och ekosystemtjänster

Naturbrukets odlingsprocesser

Redovisning, företagsanalys och marknadsföring

Startande och övertagande av företag

Investering och finansiering
Kursspecifika kompetenser: Studerande inhämtar fördjupade kompetenser gällande landsbygdsföretagande och landsbygdsutveckling som syftar till praktisk beredskap att vidareutveckla landsbygdsföretag och driva olika landsbygdsutvecklingsprojekt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Företagsanalys
Företagsamhet och entrepenörskap, fördjupning och tillämpning
Landsbygdsutveckling
Föregas- och produktutveckling
Projektarbete

Förverkligande:

Ett större specialprojekt, enligt en i förväg godkänd plan, utförs i nära samarbete med ett befintligt landsbygdsföretag och andra näringslivskontakter.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen