Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » PROFILERINGSSTUDIER » Företagsutveckling

Företagsutveckling

Utfšrandeplaner
Kod: LL12PR2
Namn: Företagsutveckling
SP totalt: 15 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling

Botanik och ekosystemtjänster

Naturbrukets odlingsprocesser

Redovisning, företagsanalys och marknadsföring

Startande och övertagande av företag

Investering och finansiering
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall inhämtade fördjupade och tillämpbara kompetenser gällande företagsamhet, affärsutveckling, entrepenörskap, organisation och ledarskap samt företagsutveckling som syftar till praktisk beredskap att starta och överta företag samt kompetens att vidareutveckla företag, företagsidéer och produkter.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Företagsanalys
Företagsamhet, fördjupning och tillämpning
Entrepenörskap, fördjupning och tillämpning
Ledarskap och organisationsutveckling, fördjupning och tillämpning
Företags- och produktutveckling

Förverkligande:
Ett större specialprojekt, enligt en i förväg godkänd plan, genomförs i nära samarbete med ett befintligt landsbygdsföretag, andra näringslivskontakter och Novia Raseborgs Entro-projekt.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen