Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » PROFILERINGSSTUDIER » Fördjupad planering av växtodlingsföretaget

Fördjupad planering av växtodlingsföretaget

Utfšrandeplaner
Kod: LL12PR1
Namn: Fördjupad planering av växtodlingsföretaget
SP totalt: 15 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling

Botanik och ekosystemtjänster

Naturbrukets odlingsprocesser

Redovisning, företagsanalys och marknadsföring

Startande och övertagande av företag
Kursspecifika kompetenser: Studerande inhämtar fördjupade och tillämpbara kunskaper inom växtnäringshushållning och odlingsplanering, växtskydd, markvård, dränering och bevattning samt individuellt valda odlingsväxter för att rationellt och hållbart kunna planera och utveckla produktionen i ett växtodlingsföretag med beaktande av biologiska, tekniska, ekonomiska och sociala faktorer. Studerandes analysförmåga och förmågan att i praktiken tillämpa förvärvade kompetenser inom växtodlingsområdet är central.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Fördjupade växtodlingsstudier
Odlingsplanering med stöd av WISU
Analys av växtodlingsföretaget

Förverkligande:

Ett större specialprojekt, enligt en i förväg godkänd plan, utförs i nära samarbete med ett befintligt växtodlingsföretag och andra näringslivskontakter.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen