Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » PROFILERINGSSTUDIER

PROFILERINGSSTUDIER

Utfšrandeplaner
Kod: profiler
Namn: PROFILERINGSSTUDIER
SP totalt: 45 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4: 30    År 5:     
Förkunskaper: Se förkunskaper för respektive profileringskurs
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Se kursspecifika kompetenser
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen