Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Internationell trädgårds- och lantbruksproduktion » Internationella naturbruksstudier

Internationella naturbruksstudier

Utfšrandeplaner
Kod: LL12IN03
Namn: Internationella naturbruksstudier
SP totalt: 5 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling

Naturbrukets odlingsprocesser

Redovisning, företagsanalys och marknadsföring

Startande och övertagande av företag
Kursspecifika kompetenser: Studerande skapar internationella kontakter för framtida kunskapsutbyte. Studerande planerar och genomför en studieresa till ett annat europeiskt land som följs upp med ett slutseminarium och en tidningsartikel. Studerande kan beskriva biologiska, eknomiska, tekniska, sociala och kulturella förutsättningar för ett utvalt internationellt naturbruksföretagande.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Studier av internationellt naturbruksföretagande

Förverkligande:

Planering och genomförande av studieresa till ett europeiskt land
Slutseminarium
Tidningsartikel


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen