Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna, vuxenutbildning » Yrkesstudier » Internationell trädgårds- och lantbruksproduktion » Internationell jordbrukspolitik och handel

Internationell jordbrukspolitik och handel

Utfšrandeplaner
Kod: LL12IN01
Namn: Internationell jordbrukspolitik och handel
SP totalt: 5 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän behörighet för yrkeshögskolestudier

Gemensamma studier i växtodling

Naturbrukets odlingsprocesser

Redovisning, företagsanalys och marknadsföring

Startande och övertagande av företag
Kursspecifika kompetenser: Studerande behärskar de nationalekonomiska begreppen, förstår hur internationella avtal och bestämmelser inom EU och WTO inverkar på landsbygdsföretag i Europa och Finland. Studerande förstår uppbyggnaden av den europeiska jordbrukspolitiken (CAP) och motiveringarna för naturbrukets olika produktionsstöd och kan tillämpa bestämmelser gällande gårdsbrukets olika produktionsstöd. Studerande har kännedom om internationell handel och globaliseringens inverkan inom naturbrukssektorn. Studerande inhämtar kunskaper om utvalda geografiska områdens förutsättningar för växtproduktion samt utvecklar en förståelse för kulturella olikheter mellan länder.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Landsbygdsnäringarna och landskapsplanering, vuxenutbildning
Anmärkningar: Innehåll:

Nationalekonomi
Internationella avtal och bestämmelser
Internationell handel inom naturbrukssektorn
EU:s jordbrukspolitik
Stödens struktur och utformning inom naturbrukssektorn
Internationell växtproduktion

Förverkligande:

Närstudier 3 dagar, distansuppgifter på Moodle, litteraturtentamen.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen